Dokumentumtár

Dokumentum neve Rövid leírás
2015 évi hatósági ellenőrzésről készült jelentés Letöltés
2016. évi hatósági ellenőrzési terv Letöltés
Adófizetéssel kapcsolatos megállapodás Letöltés
"A" típusú pályázatkiírás 2017 Letöltés
Bejelentkezés változás bejelentés iparűzési és idegenforgalmi adóhoz Letöltés
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2012-ről Letöltés
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014-ről Letöltés
Bevallás a magánszemély kommunális adójáról 2014-től Letöltés
Gépjárműadó bevallás Letöltés
Hagyatéki ügyintézés Letöltés
Hulladékgyűjtési és hulladékszállítási segédlet Letöltés
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017/2018-as tanévre Letöltés
Jövedelem nyilatkozat Letöltés
Kaposszerdahely környezeti információk (2009) Letöltés
Kaposszerdahely környezeti információk (2010) Letöltés
Kaposszerdahely külterület szabályozási terv Letöltés
Kaposszerdahely szerkezeti terv 2. módosítás Letöltés
Kaposszerdahely telepengedély Letöltés
Kaposszerdahely településrendezési terv 2005.07 Letöltés
Kaposszerdahely településrendezési terve Letöltés
Kaposszerdahely településrendezési terve 2. módosítás Letöltés
Kaposszerdahely településrendezési terve JSZ: 23/2001 Letöltés
Kaposszerdahely településrendezési terve JSZ: 23/2001 Letöltés
Kaposszerdahely településszerkezeti terv Letöltés
Kaposszerdahely településszerkezet terv 1. módosítás Letöltés
Kérelem anyasági támogatás iránt Letöltés
Kérelem a települési támogatás megállapítására Letöltés
Kérelem gyógyszertámogatás iránt Letöltés
Kérelem iskolakezdési támogatás iránt Letöltés
Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához Letöltés
Kerti hulladék égetésének szabályai Letöltés
Közalapítvány alapító okirat Letöltés
Közszolgáltatási szerződés Letöltés
Nyilatkozat Kaposszerdahelyen kívüli lakcímről Letöltés
Nyilatkozat külföldi lakcímről Letöltés
Nyilatkozat külön háztartásról Letöltés
Nyilatkozat nem kaposszerdahelyi lakcímről Letöltés
Nyilatkozat rendkívüli élethelyzetről Letöltés
Nyilvántartás szálláshely üzemeltetési engedélyről Letöltés
Örökségvédelmi hatástanulmány Letöltés
Szolgáltatás kérelmezése szociális étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás Letöltés
Tájékoztató házhoz menő zöldhulladék-gyűjtésről 2017 Letöltés
Tájékoztató üveggyűjtő pont használatához Letöltés
Telekadó bevallás terület alapján 2014-től Letöltés
Útmutató a kék színű, szelektív hulladékgyűjtő edények használatához Letöltés
Vagyonnyilatkozat Letöltés