Hirdetmények

kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról
Kategória: Hirdetmények

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK A DOKUMENTUMTÁR MENÜPONT ALATT TALÁLHATÓAK: 

 

http://kaposszerdahely.cleansite.hu/files/hirek_hirdetmenyek/2018_ev/kutak/

Tajekoztato_kutak_vizjogi_engedely_Honlapra.pdf

XII. Gyermek Alkotótábor
Kategória: Hirdetmények

Meghívó XII. Gyermek Alkotótáborba! 

Részletek a plakáton! 

Adventi készülődés a csiripelő Biztos Kezdet Gyerekházban
Kategória: Hirdetmények

Adventi készülődésre hívunk a Csiripelő biztos Kezdet Gyerekházba !

Meghívó kiállításra
Kategória: Hirdetmények

Részletek a plakáton! 

Nyilvános Testületi Ülés
Kategória: Hirdetmények

Nyilvános Testületi Ülés !

Részletek a Plakáton! 

 

Hivatali szünet
Kategória: Hirdetmények

2018.11.10.-én szombaton ügyfélfogadás szünetel! 

Részletek a plakáton! 

Állásajánlatunk
Kategória: Hirdetmények

FIGYELEM !!!! ÁLLÁSAJÁNLAT !!!
ALJEGYZŐT KERESÜNK! 
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.

Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.

Részletek a plakáton a Tovább olvasom  gombra kattintva !

Bűnmegelőzési tanácsok Tűzifa csalások ellen
Kategória: Hirdetmények

Közeleg a fűtési időszak, ezért a tűzifával való csalások elkerülése végett szeretnénk felhívni a polgárok figyelmét, hogy a vásárlás esetén fokozott odafigyeléssel járjanak el. 

Tanácsaink a megelőzés érdekében:

- Csak megbízható helyről vásároljon! Utcai, házaló árustól ne vegyen tűzifát! (És mást sem!)

- A megrendeléskor tisztázza, hogy kuglizott, hasogatott fát, vagy méterfát akar venni, továbbá fontos rögzíteni a mennyiségi mértékegységet (m3, erdei m3, ömlesztett m3) is! 

- Figyeljen oda a megrendelt és leszállított fa mennyiségének és minőségének egyezőségére! Amennyiben nem a megrendelt mennyiséget és minőséget akarják Önre „rásózni”, ne vegye át! Csak akkor fizessen, ha ezekről meggyőződött! 

- Száraz tűzifát vásárolhat súly alapján (mázsára) is!

- A fa kiszállítását a nappali órákra rendelje meg, kérjen róla számlát és szállítólevelet!

- Amennyiben bizonytalan a mennyiség és a minőség kérdésében, a fa átvételekor kérje hozzáértő személy (pl. erdész) segítségét!

- A nagyon olcsó fa ébresszen Önben gyanakvást, mivel nagy valószínűséggel bűncselekményből származik! Lopott fa vásárlása esetén orgazdaságot követ el, továbbá a fát a Rendőrség lefoglalja.

Amennyiben a kiszállítás során kételyei merülnének fel, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, szükség esetén hívja a Rendőrséget az éjjel-nappal hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívó számokon.

FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT, ÉS JÓ ESÉLLYEL ELKERÜLHETI, HOGY CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ VÁLJON!

Bűnmegelőzési tanácsok mindenszentek és halottak napjára
Kategória: Hirdetmények

Kérjük Önöket, hogy:

 • Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták.
 • Ne hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! A személygépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz!
 • Gépkocsijukkal lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljanak!
 • Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik!
 • Amennyiben lehetséges, inkább családosan, rokonokkal, barátokkal menjenek a sírkertekbe!
 • Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák!
 • Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak!
 • Megbízható szomszédot megkérhetik arra, hogy távollétünkben kísérje figyelemmel házukat, lakásukat, természetesen ezt majd Önök is viszonozhatják.
 • Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjanak koszorún, mert tüzet okozhat!
 • Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy a fentiekben ismertetett jogsértéseket tapasztal, azonnal értesítse a Rendőrséget a díjmentesen hívható 112-es vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon! 
 •  

A Rendőrség ez évben is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket!

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

Bűnmegelőzési Osztály

 

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121

TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772

E-mail:bunmeg@somogy.police.hu

Idősek napja ünnepség - meghívó
Kategória: Hirdetmények

Meghívó ünnepségre 

Telekbejárók és csőátereszek átépítéséhez engedélyeztetés
Kategória: Hirdetmények

Részletek a plakáton! 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt hónapokban a településen végzett ároktisztítási munkálatokat követően a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Somogy Megyei Igazgatóság(Továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi felhívással élt Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatala felé:

A településen több ingatlan megközelítését biztosító telekbejáró és a hozzá tartozó csőáteresz nem megfelelő kialakítású, mely gátolja a csapadékvíz akadálytalan elvezetését.

A telekbejárók és csőátereszek előírások szerinti átépítéséhez a munkálatok megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulást kell kérni az illetékes Igazgatóságtól, amelynek hiányában az átépítés nem kezdhető meg.

 

Letölthető nyomtatványok a Dokumentumtárban találhatóak! 

Bursa Hungarica Osztöndíj Pályázat 2019
Kategória: Hirdetmények

"A" típusú pályázati kiírás

 

Kaposszerdahely Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 

 •  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 •  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 •  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 •  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 •  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 •  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 •  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 •  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 •  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 •  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 •  az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 •  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

vonatkozó rendelkezéseivel.

Jótékonysági óvodabál
Kategória: Hirdetmények

Szeretettel meghívjuk jótékonysági Óvodabálunkra !

Részletek a plakáton! 

Figyelem ! Róka vakcinázás
Kategória: Hirdetmények

Részletek a plakátokon ! 

Testületi ülés
Kategória: Hirdetmények

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS!

RÉSZLETEK A HIRDETMÉNYEN!

Kaposvári Karriernap és állásbörze 2018.09.19
Kategória: Hirdetmények

Kaposvári Karriernap és állásbörze 2018.09.19​

Áramszünet
Kategória: Hirdetmények

 

ÁRAMSZÜNET!

Részletek a plakáton! 

Téli rezsicsökkentés igénylése
Kategória: Hirdetmények

Téli rezsicsökkentés igénylése

​Részletek a plakáton !

Nyílt testületi ülés
Kategória: Hirdetmények

Nyilvános testületi ülés !

Részletek a plakáton !

Jótékonysági Roma Kultúra Napja- Meghívó
Kategória: Hirdetmények

Sok szeretettel várunk mindenkit 2018.09.08.-án 10.00 órától   ! 

Részletek a plakáton! 

II.fokú hőségriadó
Kategória: Hirdetmények

FIGYELEM !!! 
II. fokú Hőségriadó!!! 
Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos
A legfrissebb meteorológiai előrejelzéseket, illetve az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai javaslatát figyelembe véve az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018. augusztus 21-én 12 órától másodfokú hőségriasztást rendelt el. A hőségriadó várhatóan augusztus 23-án éjfélig lesz érvényben.

Menetrendváltozás
Kategória: Hirdetmények

Menetrendváltozás! 

Részletek a plakátokon! 

Ideiglenes buszpályaudvar Kaposváron
Kategória: Hirdetmények

Ideiglenes buszpályaudvar Kaposváron

Augusztus 20-i ünnepségre meghívó
Kategória: Hirdetmények

Sok szeretettel várunk mindenkit az ünnepségre! 

Részletek a plakáton!

Petanque verseny
Kategória: Hirdetmények

2018.08.20.-án 14.00 kor várnak minden érdeklődőt és játszani vágyót!

Részletek a plakáton! 

Igazgatási szünet
Kategória: Hirdetmények

Igazgatási szünet :

2018. augusztus 6 - 10. napjain (hétfő – péntek)

Iskolakezdési támogatás
Kategória: Hirdetmények

Iskolakezdési támogatás! 

Részletek a plakáton! 

II. fokú Hőségriadó
Kategória: Hirdetmények

II. fokú Hőségriadó 

Részletek a plakáton! 

Élelmiszer csomag adomány osztás
Kategória: Hirdetmények

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat 2018.08.01.-én szerdán 10:00 órakor az önkormányzat épületében ,élelmiszer csomag osztást tart ......

 

 

Parlagfű elleni védekezés
Kategória: Hirdetmények

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a parlagfű elleni védekezés aktualitására

Szalagátvágó út átadó ünnepség
Kategória: Hirdetmények

Meghívó! 

Sok szeretettel hívunk mindenkit szalagátvágó út átadó ünnepségünkre!

Részletek a plakáton! 

Agrárkamara - Szünet
Kategória: Hirdetmények

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Ügyfélfogadása szünetel ! 

Részletek a plakáton! 

Aszfaltozás
Kategória: Hirdetmények

2018.07.21.-én szombaton aszfaltozási munkálatok lesznek az Árpád utcában! 

Részletek a plakáton! 

NAK Igazolvány
Kategória: Hirdetmények

NAK igazolvány _ részletek a plakáton ! 

Gyógytornász Szolgáltatásunk
Kategória: Hirdetmények

Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekeházban Gyermek Gyógytornász Ingyenes Szolgáltatás! 

​Sok szeretettel várunk minden kisgyermekes szülőt és gyermekét! 

Részletek időpontok a plakáton ! 

Továbbképzési lehetőség
Kategória: Hirdetmények

Szakképzési hídprogram !

  Bővebben a plakáton! ​

Kaposszerdahely Településrendezési eszközök 3.sz.módosítás
Kategória: Hirdetmények

Kaposszerdahely Településrendezési eszközök 3.sz. módosítás, valamint 

Szenna Településrendezési eszközök 2.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről 

Igazgatási szünet
Kategória: Hirdetmények

2018.07.02-06.-ig 

2018.08.06-10.-ig 

Részletek a palakáton !

Lomtalanítás
Kategória: Hirdetmények

2018.05.31.-én Lomtalanítás lesz Kaposszerdahelyen ! 

​Részletek a palkáton! 

EON karbantartást végez a gáz szállító vezetéken
Kategória: Hirdetmények

EON karbantartást végez a gáz szállító vezetéken!

​Részletek és időpontok a tovább olvasom menüpontot megnyitva !

Eboltás
Kategória: Hirdetmények

Eboltás lesz falunkban részletek a plakáton ! 

Kutyatartók kötelessége
Kategória: Hirdetmények

Ebtartók Kötelezettsége 

Nyílt testületi ülés
Kategória: Hirdetmények

2018.04.26.-án Nyilvános Testületi Ülés 

Településképi Arculati Kézikönyvre vonatkozó
Kategória: Hirdetmények

Településképi Arculati Kézikönyvre vonatkozó

Meghívó
Kategória: Hirdetmények

Meghívó

Kaposszerdahely Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére!

 

Az ülés időpontja: 2018. április 6. 9:00 óra

Az ülés helyszíne: 7476 Kaposszerdahely, Kossuth L. u. 72. Sportközösségi ház

(további információ a mellékletben)

Tájékoztatás Hulladékszállításról
Kategória: Hirdetmények

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviseletében tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az időjárási és közúti közlekedési körülményeknek megfelelően tudja biztosítani a hulladék elszállítását szolgáltatási területéről.

 


 

Erdőlátogatás korlátozása
Kategória: Hirdetmények

Tisztelt Lakosság!

 

Ez úton felhívjuk figyelmüket, hogy a Somogyi Erdészeti és Faipari Zrt. Zselici Erdészete2018. február 1-től 2018 március 30-ig az erdészet vadászterületére teljes (0-24 óráig) erdőlátogatási tilalmat rendel el.

Amennyiben a nevezett tilalmi időben az erdőgazdaság területén a szakszemélyzet bármely tagja ott tartózkodó személlyel találkozik, a 2009. évi XXXVII. törvény 94. (2) bekezdése alapján szabálysértési eljárást kezdeményeznek.

 

Tisztelettel:

Kovács Anna

aljegyző

Telefonszám változás KÖZVILL
Kategória: Hirdetmények

Közvilágítási hibabejelentés

 

+36 1 457 0575 telefonszámon - 

Vigyázat Csalók!
Kategória: Hirdetmények
Kaposszerdahely utcáit és házait házaló, idegen csalók járják. Többnyire alacsony értékű árucikkeket - pl. gyapjú takaró - próbálnak meg eladni, kiemelkedően magas áron.
Természetesen megfelelő legendát pl. gyógyhatást kerítenek az áru mellé, ezzel indokolják a kiemelkedően magas vételárat. 
 
Sajnos van adatunk arról, hogy volt, ahol eredménnyel jártak és nagyobb összeget csaltak ki idős emberektől, amiről természetesen nyugtát, számlát, bizonylatot nem állítottak ki.
 
Vigyázzunk értékeinkre, ne engedjünk be idegeneket házainkba, udvarunkba, ne vásároljunk tőlük!
Eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk
Kategória: Hirdetmények

Eredményekben gazdag boldog sikeres új évet kívánunk! 

összesen: 81 találat 1/2 oldalon