Hirdetmények

Karácsonyi Muzsika Meghivó
Kategória: Hirdetmények

Sok szeretettel várunk mindenkit 2018.12.14.-én 18:00 órakor a kaposszerdahelyi templomba! 

​Ünnepeljünk együtt!

Részletek a plakáton! 

Álláshirdetés - Kultúrális referens
Kategória: Hirdetmények

 

Kaposszerdahely Község Önkormányzata

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposszerdahely Község Önkormányzata 

kultúrális referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

​Részletek a menüpont alatt ! 

 

Ügyfél fogadási idő
Kategória: Hirdetmények

F E L H Í V Á S

 

Tájékoztatom a Tisztelt ügyfeleket, hogy a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén és a Kaposszerdahelyi Kirendeltségén 

2018. december 1. napján (szombat) az ügyfélfogadási idő:

8.00 órától 12.00 óráig tart.

Megértésüket előre is köszönjük.

 

Bárdudvarnok, 2018. november 27.

Kemenszky Kinga jegyző​

Közmeghallgatás
Kategória: Hirdetmények

 

HIRDETMÉNY

 

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2018. november 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésén döntött, hogy 2018. december 18. napján 17:00 órakor tartja meg éves közmeghallgatását a Mikrotérségi Központ nagytermében. 

Tájékoztató Szociális Tűzifáról
Kategória: Hirdetmények

Tájékoztató szociális tüzifáról 

 

Letölthető nyomtatványokat a dokumentumtár alatt talál  Tájékoztató szociális tűzifa fül alatt vagy ezt a linket bemásolva : 

 http://kaposszerdahely.hu/files/hirek_hirdetmenyek/2018_ev/szoc_

tuzifa/SKMBT_C22018112611270.pdf

Vágányzári információ
Kategória: Hirdetmények
kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról
Kategória: Hirdetmények

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK A DOKUMENTUMTÁR MENÜPONT ALATT TALÁLHATÓAK: 

Az alábbi linket bemásolva is eljuthat  a nyomtatványokhoz : 

http://kaposszerdahely.hu/files/hirek_hirdetmenyek/2018_ev/kutak/

Tajekoztato_kutak_vizjogi_engedely_Honlapra.pdf

XII. Gyermek Alkotótábor
Kategória: Hirdetmények

Meghívó XII. Gyermek Alkotótáborba! 

Részletek a plakáton! 

Adventi készülődés a csiripelő Biztos Kezdet Gyerekházban
Kategória: Hirdetmények

Adventi készülődésre hívunk a Csiripelő biztos Kezdet Gyerekházba !

Meghívó kiállításra
Kategória: Hirdetmények

Részletek a plakáton! 

Nyilvános Testületi Ülés
Kategória: Hirdetmények

Nyilvános Testületi Ülés !

Részletek a Plakáton! 

 

Hivatali szünet
Kategória: Hirdetmények

2018.11.10.-én szombaton ügyfélfogadás szünetel! 

Részletek a plakáton! 

Állásajánlatunk
Kategória: Hirdetmények

FIGYELEM !!!! ÁLLÁSAJÁNLAT !!!
ALJEGYZŐT KERESÜNK! 
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.

Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.

Részletek a plakáton a Tovább olvasom  gombra kattintva !

Bűnmegelőzési tanácsok Tűzifa csalások ellen
Kategória: Hirdetmények

Közeleg a fűtési időszak, ezért a tűzifával való csalások elkerülése végett szeretnénk felhívni a polgárok figyelmét, hogy a vásárlás esetén fokozott odafigyeléssel járjanak el. 

Tanácsaink a megelőzés érdekében:

- Csak megbízható helyről vásároljon! Utcai, házaló árustól ne vegyen tűzifát! (És mást sem!)

- A megrendeléskor tisztázza, hogy kuglizott, hasogatott fát, vagy méterfát akar venni, továbbá fontos rögzíteni a mennyiségi mértékegységet (m3, erdei m3, ömlesztett m3) is! 

- Figyeljen oda a megrendelt és leszállított fa mennyiségének és minőségének egyezőségére! Amennyiben nem a megrendelt mennyiséget és minőséget akarják Önre „rásózni”, ne vegye át! Csak akkor fizessen, ha ezekről meggyőződött! 

- Száraz tűzifát vásárolhat súly alapján (mázsára) is!

- A fa kiszállítását a nappali órákra rendelje meg, kérjen róla számlát és szállítólevelet!

- Amennyiben bizonytalan a mennyiség és a minőség kérdésében, a fa átvételekor kérje hozzáértő személy (pl. erdész) segítségét!

- A nagyon olcsó fa ébresszen Önben gyanakvást, mivel nagy valószínűséggel bűncselekményből származik! Lopott fa vásárlása esetén orgazdaságot követ el, továbbá a fát a Rendőrség lefoglalja.

Amennyiben a kiszállítás során kételyei merülnének fel, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, szükség esetén hívja a Rendőrséget az éjjel-nappal hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívó számokon.

FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT, ÉS JÓ ESÉLLYEL ELKERÜLHETI, HOGY CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ VÁLJON!

Bűnmegelőzési tanácsok mindenszentek és halottak napjára
Kategória: Hirdetmények

Kérjük Önöket, hogy:

 • Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták.
 • Ne hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! A személygépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz!
 • Gépkocsijukkal lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljanak!
 • Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik!
 • Amennyiben lehetséges, inkább családosan, rokonokkal, barátokkal menjenek a sírkertekbe!
 • Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák!
 • Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak!
 • Megbízható szomszédot megkérhetik arra, hogy távollétünkben kísérje figyelemmel házukat, lakásukat, természetesen ezt majd Önök is viszonozhatják.
 • Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjanak koszorún, mert tüzet okozhat!
 • Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy a fentiekben ismertetett jogsértéseket tapasztal, azonnal értesítse a Rendőrséget a díjmentesen hívható 112-es vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon! 
 •  

A Rendőrség ez évben is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket!

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

Bűnmegelőzési Osztály

 

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121

TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772

E-mail:bunmeg@somogy.police.hu

Idősek napja ünnepség - meghívó
Kategória: Hirdetmények

Meghívó ünnepségre 

Telekbejárók és csőátereszek átépítéséhez engedélyeztetés
Kategória: Hirdetmények

Részletek a plakáton! 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt hónapokban a településen végzett ároktisztítási munkálatokat követően a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Somogy Megyei Igazgatóság(Továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi felhívással élt Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatala felé:

A településen több ingatlan megközelítését biztosító telekbejáró és a hozzá tartozó csőáteresz nem megfelelő kialakítású, mely gátolja a csapadékvíz akadálytalan elvezetését.

A telekbejárók és csőátereszek előírások szerinti átépítéséhez a munkálatok megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulást kell kérni az illetékes Igazgatóságtól, amelynek hiányában az átépítés nem kezdhető meg.

 

Letölthető nyomtatványok a Dokumentumtárban találhatóak! 

Bursa Hungarica Osztöndíj Pályázat 2019
Kategória: Hirdetmények

"A" típusú pályázati kiírás

 

Kaposszerdahely Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 

 •  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 •  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 •  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 •  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 •  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 •  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 •  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 •  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 •  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 •  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 •  az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 •  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

vonatkozó rendelkezéseivel.

Jótékonysági óvodabál
Kategória: Hirdetmények

Szeretettel meghívjuk jótékonysági Óvodabálunkra !

Részletek a plakáton! 

Figyelem ! Róka vakcinázás
Kategória: Hirdetmények

Részletek a plakátokon ! 

Testületi ülés
Kategória: Hirdetmények

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS!

RÉSZLETEK A HIRDETMÉNYEN!

Kaposvári Karriernap és állásbörze 2018.09.19
Kategória: Hirdetmények

Kaposvári Karriernap és állásbörze 2018.09.19​

Áramszünet
Kategória: Hirdetmények

 

ÁRAMSZÜNET!

Részletek a plakáton! 

Téli rezsicsökkentés igénylése
Kategória: Hirdetmények

Téli rezsicsökkentés igénylése

​Részletek a plakáton !

Nyílt testületi ülés
Kategória: Hirdetmények

Nyilvános testületi ülés !

Részletek a plakáton !

Jótékonysági Roma Kultúra Napja- Meghívó
Kategória: Hirdetmények

Sok szeretettel várunk mindenkit 2018.09.08.-án 10.00 órától   ! 

Részletek a plakáton! 

II.fokú hőségriadó
Kategória: Hirdetmények

FIGYELEM !!! 
II. fokú Hőségriadó!!! 
Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos
A legfrissebb meteorológiai előrejelzéseket, illetve az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai javaslatát figyelembe véve az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018. augusztus 21-én 12 órától másodfokú hőségriasztást rendelt el. A hőségriadó várhatóan augusztus 23-án éjfélig lesz érvényben.

Menetrendváltozás
Kategória: Hirdetmények

Menetrendváltozás! 

Részletek a plakátokon! 

Ideiglenes buszpályaudvar Kaposváron
Kategória: Hirdetmények

Ideiglenes buszpályaudvar Kaposváron

Augusztus 20-i ünnepségre meghívó
Kategória: Hirdetmények

Sok szeretettel várunk mindenkit az ünnepségre! 

Részletek a plakáton!

Petanque verseny
Kategória: Hirdetmények

2018.08.20.-án 14.00 kor várnak minden érdeklődőt és játszani vágyót!

Részletek a plakáton! 

Igazgatási szünet
Kategória: Hirdetmények

Igazgatási szünet :

2018. augusztus 6 - 10. napjain (hétfő – péntek)

Iskolakezdési támogatás
Kategória: Hirdetmények

Iskolakezdési támogatás! 

Részletek a plakáton! 

II. fokú Hőségriadó
Kategória: Hirdetmények

II. fokú Hőségriadó 

Részletek a plakáton! 

Élelmiszer csomag adomány osztás
Kategória: Hirdetmények

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat 2018.08.01.-én szerdán 10:00 órakor az önkormányzat épületében ,élelmiszer csomag osztást tart ......

 

 

Parlagfű elleni védekezés
Kategória: Hirdetmények

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a parlagfű elleni védekezés aktualitására

Szalagátvágó út átadó ünnepség
Kategória: Hirdetmények

Meghívó! 

Sok szeretettel hívunk mindenkit szalagátvágó út átadó ünnepségünkre!

Részletek a plakáton! 

Agrárkamara - Szünet
Kategória: Hirdetmények

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Ügyfélfogadása szünetel ! 

Részletek a plakáton! 

Aszfaltozás
Kategória: Hirdetmények

2018.07.21.-én szombaton aszfaltozási munkálatok lesznek az Árpád utcában! 

Részletek a plakáton! 

NAK Igazolvány
Kategória: Hirdetmények

NAK igazolvány _ részletek a plakáton ! 

Gyógytornász Szolgáltatásunk
Kategória: Hirdetmények

Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekeházban Gyermek Gyógytornász Ingyenes Szolgáltatás! 

​Sok szeretettel várunk minden kisgyermekes szülőt és gyermekét! 

Részletek időpontok a plakáton ! 

Továbbképzési lehetőség
Kategória: Hirdetmények

Szakképzési hídprogram !

  Bővebben a plakáton! ​

Kaposszerdahely Településrendezési eszközök 3.sz.módosítás
Kategória: Hirdetmények

Kaposszerdahely Településrendezési eszközök 3.sz. módosítás, valamint 

Szenna Településrendezési eszközök 2.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről 

Igazgatási szünet
Kategória: Hirdetmények

2018.07.02-06.-ig 

2018.08.06-10.-ig 

Részletek a palakáton !

Lomtalanítás
Kategória: Hirdetmények

2018.05.31.-én Lomtalanítás lesz Kaposszerdahelyen ! 

​Részletek a palkáton! 

EON karbantartást végez a gáz szállító vezetéken
Kategória: Hirdetmények

EON karbantartást végez a gáz szállító vezetéken!

​Részletek és időpontok a tovább olvasom menüpontot megnyitva !

Eboltás
Kategória: Hirdetmények

Eboltás lesz falunkban részletek a plakáton ! 

Kutyatartók kötelessége
Kategória: Hirdetmények

Ebtartók Kötelezettsége 

Nyílt testületi ülés
Kategória: Hirdetmények

2018.04.26.-án Nyilvános Testületi Ülés 

Településképi Arculati Kézikönyvre vonatkozó
Kategória: Hirdetmények

Településképi Arculati Kézikönyvre vonatkozó

összesen: 287 találat 5/6 oldalon