Közérdekű Adatok

Oldal feltöltés alatt ! 

 

Közérdekű adatok

 

Tartalomjegyzék:

1. Szervezeti, személyzeti adatok 
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 
» Elérhetőségi adatok 
» A szervezeti struktúra 
» A szerv vezetői 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek 
» A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
1.3. Gazdálkodó szervezetek 
» A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 
1.4. Közalapítványok 
» A szerv által alapított közalapítványok 
1.5. Lapok 
» Lapok 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek 
» Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek 
1.7. Költségvetési szervek 
» Költségvetési szervek 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
» A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 
» A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 
» Közszolgáltatások 
» A szerv nyilvántartásai 
» Nyilvános kiadványok 
» Döntéshozatal, ülések 
» A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 
» Pályázatok 
» Hirdetmények 
» Közérdekű adatok igénylése 
» Közzétételi listák 
» Közadatok újrahasznosítása 
3. Gazdálkodási adatok 
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések 
» Vizsgálatok, ellenőrzések listája 
» Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 
» Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 
» A működés eredményessége, teljesítmény 
» Működési statisztika 
3.2. Költségvetések, beszámolók 
» Éves költségvetések 
» Számviteli beszámolók 
» A költségvetés végrehajtása 
3.3. Működés 
» A foglalkoztatottak 
» Támogatások 
» Szerződések 
» Koncessziók 
» Egyéb kifizetések 
» Európai Unió által támogatott fejlesztések 
» Közbeszerzés 
» Több közbeszerzés 

 

 

Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 

» Elérhetőségi adatok 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők » Elérhetőségi adatok1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Név: Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely: Bárdudvarnok 

Postai cím: 7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.

Telefonszám: 82 / 577 - 086

Fax: 82 / 577 - 087

E-mail: bardudvarnok@kapos-net.hu

honlap: www.bardudvarnok.hu 

Kirendeltség: Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Kaposszerdahelyi Kirendeltsége 

Postai cím: 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65. 

Telefonszám: 82/712-526, 584-010, 584-011

Fax: 82/584-010, 584-011

E-mail: kaposszerdahely@kapos-net.hu

Honlap: www.kaposszerdahely.hu


Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2015.05.07. 

 1. Aktuális: 2015.05.07


2. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

Ügyfélkapcsolati vezető: dr. Kovács Kornélia jegyző

Ügyfélfogadási rend:


Bárdudvarnok:

Hétfő: 8. 00 - 16. 00 

Kedd: 8. 00 -16. 00 

Szerda: 8. 00 - 16.00

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás 

Péntek: 8. 00 - 12.00

Ebédidő: 12.00 - 12.30

Jegyző fogadó ideje:

Hétfő: 8. 00 - 12. 00

Kaposszerdahely: 
Hétfő: 8. 00 - 16. 00 
Kedd: Nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8. 00 - 16. 00 
Csütörtök: 8. 00 - 16. 00 
Péntek: 8. 00 - 12. 00 
Ebédidő: 12. 00 - 12. 30 
Jegyző fogadó ideje: 
Szerda: 8. 00 - 12. 00 
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2015.05.07. 

 1. Aktuális: 2015.05.07


3. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Kaposszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete:

Létszáma: 7 fő

Polgármester: Prépost László 

Alpolgármester: Gőbölös Attila Ferenc 

Árvai József

Balogh Ádám 

Bellai Sándor 

CSóligné Szlicki Katalin

Fisli István

Elérhetőségük: 1. pontban felsoroltak


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők » A szervezeti struktúra1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2015.05.07. 

 1. Aktuális: 2015.05.07

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők » A szerv vezetői1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) 

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője:

Kemenszky Kinga jegyző

(tel.: 82/577-086; 82/712-526; e-mail: )

Kovács Anna aljegyző

(tel.: 82/712-526; e-mail: kovacs.anna@bardudvarnok.hu)

Kaposszerdahely község polgármestere:

Prépost László

(tel.: 82/712-526) 

Elérhetőségeik: 1. pontban felsoroltak


Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2017.03.21. 

 1. Aktuális: 2017.03.21

 


1.2. A felügyelt költségvetési szervek 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek » A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

Kaposszerdahely Község Polgármesteri Hivatalának részben (szakmailag)önálló intézménye:

Gondozási Központ

Címe: 7476 Kaposszerdahely Petőfi Sándor utca 3.

Telefon: 82/712-185

E-mail: gondozasikozpont@kapos-net.hu


Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2008.08.13. 

 1. Aktuális: 2008.08.13

1.3. Gazdálkodó szervezetek 

1.3. Gazdálkodó szervezetek » A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre 


1.4. Közalapítványok 

1.4. Közalapítványok » A szerv által alapított közalapítványok1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete által alapított közalapítvány:

Név: "Óvodás kortól Egyetemistáig" Közalapítvány

Székhely: 7476 Kaposszerdahely Kossuth Lajos utca 65.

A Közalapítvány Kuratóriumának tagjai:

dr. Máté Sándor elnök

Kissné dr. Nagy Zsuzsanna

Prépost Lászlóné

Baloghné Horváth Terézia

Vörösné Csap Klaudia

A Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:

Bárdos Istvánné


Kapcsolódó dokumentumok:

 1. Alapító okirat, Letöltés

 

 1.  


Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2008.08.13. 

 1. Aktuális: 2008.08.13

1.5. Lapok 

az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek  

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

Bárdudvarnok - Kaposszerdahely Községek Körjegyzőségének felettes szerve:

Név: Somogy Megyei Kormányhivatal 

Székhely: 7400 Kaposvár Csokonai u. 3.

Telefon: 82/502-600 Fax: 82/502-603

E-mail: hivatal@ddrkh.hu

Honlap: www.ddrkh.hu

1.7. Költségvetési szervek 

1.7. Költségvetési szervek1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre 


2.. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

Kaposszerdahely Község Polgármesteri Hivatalának feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról,

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


Kapcsolódó dokumentumok:

 1. , Letöltés
 2. SZMSZ melléklet, Letöltés


Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2008.08.13. 

 1. Aktuális: 2008.08.13


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre 
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 
Kaposszerdahely Önkormányzatának önként vállalt feladatait az éves költségvetési rendelet tartalmazza. 
Kapcsolódó dokumentumok:

 1. 2008. évi költségvetési rendelet, Letöltés

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Államigazgatási ügyekben az eljáró szerv a jegyző.

Önkormányzati ügyekben átruházott hatáskörök:

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

- Átmeneti segély, temetési segély

- szoc. kölcsön megállapítása

A képviselő-testület által a Szociális bizottságra átruházott hatáskörök:

- Méltányosságból megállapítható ápolási díj megállapítása

- Lakásfenntartási támogatás megállapítása

Az első fokú államigazgatási eljárásért - az alább felsorolt kivételekkel - 2.200 Ft illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3.000 Ft, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500 Ft. 
A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 5.000 Ft. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000 Ft.

Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. A működési engedélyben feltüntetett adatok módosításáért 3.000 Ft illetéket kell leróni. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított - az eredetivel pontosan megegyező és egyenlő értékű - másodlat illetéke 3.000 Ft. 
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke 4.000 Ft. 
A hatósági bizonyítvány kiállítása 2.000 Ft illeték alá esik. 
A tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások felsorolását az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-ának (2) bekezdése tartalmazza.

Egyes - jogszabályban meghatározott - eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII:27.) FVM rendelet szerint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a kifüggesztésre kerülő ajánlatonként 1.750 Ft.

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5.000 Ft. A fellebbezési eljárás díja 6.000 Ft. 
A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartása engedélyezésének díjáról szóló 15/1997. (III.5.) BM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint az ilyen eb tartása engedélyezésére irányuló eljárás díja 25.000 Ft, a tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20.000 Ft.

Államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági ügyekben - amennyiben az eljárás kérelemre indul - az eljárás megindítása iránti kérelmet a Kaposszerdahelyi Polgármesteri Hivatalban (7476 Kaposszerdahely Kossuth Lajos u. 65.) lehet ügyfélfogási időben (Szervezeti és Személyzeti Adatok 4. pontja) személyesen előterjeszteni, vagy postai úton benyújtani. 
A személyes gondoskodás körébe tartozó következő szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet a Gondozási Központban (7476 Kaposszerdahely Petőfi Sándor u. 3.) is elő lehet terjeszteni: 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás,- 
családsegítés, 
- nappali ellátás. 
A Gondozási Központ ügyfélfogadási ideje: minden munkanapon 8 órától - 16 óráig.

 


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » Közszolgáltatások1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 
Közszolgáltatás megnevezése: ivóvíz szolgáltatás 
Közszolgáltatás tartalma: a Somogyvíz Kft-vel kötött koncessziós szerződés alapján az önkormányzat tulajdonában levő vízmű üzemeltetése, a lakossági és közületi fogyasztóknak ivóvízminőségű víz szolgáltatása. 
A közszolgáltatás igénybevételének rendje: folyamatos

Közszolgáltatás megnevezése: a települési folyékony hulladék kezelése

Közszolgáltatás tartalma: a településen keletkező folyékony hulladék (szennyvíz) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása. 
A közszolgáltatás igénybevételének rendje: a szolgáltatónak történő egyéni bejelentés alapján (a szolgáltató: HBP SPed Kft. Sántos Magyar u. 4. Tel: 82/357-407). 

Közszolgáltatás megnevezése: települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása

A közszolgáltatás tartalma: a településen keletkező lakossági szilárd hulladék szervezett gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 
A közszolgáltatás igénybevételének rendje: 
Minden szerdán reggel 6 órától este 7 óráig a hulladékgyűjtő edény közút mellé történő kihelyezésével. 
E közszolgáltatást a lakosság helyett az Önkormányzat fizeti.

Közszolgáltatás megnevezése: kéményseprő-ipari közszolgáltatás

A közszolgáltatás tartalma: a lakásban, helyiségben a tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és tartozékainak időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata, a használat és a műszaki megoldás megfelelőségének vizsgálata. 
A közszolgáltatás igénybevételének rendje: a közszolgáltató (Somogy Megyei Kéményseprő Kft. Kaposvár, Petőfi tér 1. Tel: 82/314-419) által megadott és az önkormányzat hirdetőtáblájára kifüggesztett hirdetményben megjelöl időpontban, illetőleg egyéni bejelentés alapján. 

A közszolgáltatás megnevezése: kegyeleti közszolgáltatás

A közszolgáltatás tartalma: a köztemető fenntartását, üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló tevékenység. 
A közszolgáltatás igénybevételének rendje: folyamatosan az igény felmerülésekor a temetőgondnoknak történő bejelentés alapján, továbbá temetkezési szolgáltatónak történő bejelentés alapján. 


Közszolgáltatás megnevezése: állati hulladék ártalmatlanítása

Közszolgáltatás tartalma: az állati hulladék keletkezésének bejelentése, a szolgáltató általi begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása. 
A közszolgáltatás igénybevételének rendje: az állati hulladék tulajdonosa köteles az állati hulladék keletkezését követően azonnal - de legkésőbb 24 órán belül - a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni.


Kapcsolódó dokumentumok:

 1. Ivóvíz szolgáltatásról szóló rendelet, Letöltés
 2. Szemétszállításról szóló rendelet, Letöltés
 3. Szennyvízszállításról rendelet, Letöltés

 


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv nyilvántartásai1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 
Kaposszerdahely Polgármesteri Hivatalában kezelt adatokhoz történő hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése során a jegyző jár el.

1.1. Közérdekű adat megismerését bárki - szóban, írásban - igényelheti. A jegyző haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül az igénynek eleget tesz.

1.2. A közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő, kérésének megfelelően, másolatot kaphat. Ha a dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

1.3. Az adatokat az igénylő által kért formában - szóban, postai úton, fénymásolaton, floppy lemezen, e-mailben - kell rendelkezésre bocsátani.

1.4. Az igény elutasításáról és annak indokairól 8 napon belül értesíteni kell az igénylőt. Az igény elutasítását és indokait minden esetben írásban dokumentálni kell. A körjegyzőség évente elkészíti az elutasított igényekről, valamint az elutasítás indokairól szóló összegző értesítést az adatvédelmi biztos számára.

1.5. Az igény elutasítása miatt a Kaposvár Városi Bírósághoz lehet 30 napon belül keresetet benyújtani.

3. Az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

4. Az igénylőtől a fénymásolatért A4-es oldalanként 10 Ft, floppy lemezért 90 Ft költségtérítést kell kérni. A költségtérítés összegét az igénylővel előre közölni kell.


Kapcsolódó dokumentumok:

 1. Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyője, mint I. fokú kereskedelmi hatóság 2016. évi hatósági ellenőrzési terve, Letöltés
 2. Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokú kereskedelmi hatóság 2015 évi hatósági ellenőrzésről készült jelentés, Letöltés
 3. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek, Letöltés
 4. Működési engedéllyel rendelkező üzletek, Letöltés
 5. Nyilvántartás szálláshely-üzemeltetési engedélyről, Letöltés
 6. Országos Ker.nyilvántartás Kaposszerdahely , Letöltés
 7. Telepengedély nyilvántartás, Letöltés

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv nyilvántartásai1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 
Kaposszerdahely Polgármesteri Hivatalában kezelt adatokhoz történő hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése során a jegyző jár el.

1.1. Közérdekű adat megismerését bárki - szóban, írásban - igényelheti. A jegyző haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül az igénynek eleget tesz.

1.2. A közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő, kérésének megfelelően, másolatot kaphat. Ha a dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

1.3. Az adatokat az igénylő által kért formában - szóban, postai úton, fénymásolaton, floppy lemezen, e-mailben - kell rendelkezésre bocsátani.

1.4. Az igény elutasításáról és annak indokairól 8 napon belül értesíteni kell az igénylőt. Az igény elutasítását és indokait minden esetben írásban dokumentálni kell. A körjegyzőség évente elkészíti az elutasított igényekről, valamint az elutasítás indokairól szóló összegző értesítést az adatvédelmi biztos számára.

1.5. Az igény elutasítása miatt a Kaposvár Városi Bírósághoz lehet 30 napon belül keresetet benyújtani.

3. Az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

4. Az igénylőtől a fénymásolatért A4-es oldalanként 10 Ft, floppy lemezért 90 Ft költségtérítést kell kérni. A költségtérítés összegét az igénylővel előre közölni kell.


Kapcsolódó dokumentumok:

 1. Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyője, mint I. fokú kereskedelmi hatóság 2016. évi hatósági ellenőrzési terve, Letöltés
 2. Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokú kereskedelmi hatóság 2015 évi hatósági ellenőrzésről készült jelentés, Letöltés
 3. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek, Letöltés
 4. Működési engedéllyel rendelkező üzletek, Letöltés
 5. Nyilvántartás szálláshely-üzemeltetési engedélyről, Letöltés
 6. Országos Ker.nyilvántartás Kaposszerdahely , Letöltés
 7. Telepengedély nyilvántartás, Letöltés